Klubmodul henter siden
CB 66 Stævne 23. september
Opret en profil eller log ind
 

CB66 Class Denmark

Arrangør: Skovshoved Sejlklub

23. September 2017

INDBYDELSE

1. REGLER

1.1. Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2. Desuden gælder følgende regler:
Klassregler för CB66Racer 2010 (svensk tekst).

1.3. Reglerne er ændret således:

o Regel 31 ændres således, at denne regel ikke gælder for mærker, der ikke er startmærker eller målmærker.

o Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 15 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”

o Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.

o Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.

    • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.

o Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.

o Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.

o Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.

o Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

1.4. Dansk lovgivning kræver, at der er personlige opdriftsmidler i en båd svarende til antal personer ombord båden.

2. REKLAME
Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

3. DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1. Stævnet er åbent for følgende både: CB66 med gyldigt nationalt klassebevis.

3.2. Udeladt.

3.3. Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsblanketten via

http://skovshovedsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=255

Indbetaling af indskud fortages ved dankortbetaling ved tilmelding. Udenlandske sejlere kan skrive mail til jan@skovshoved-Sejlklub.dk og aftale tilmelding og betaling. Sidste rettidige frist for både tilmelding og indbetaling af indskud er 22. September 2016.

4. INDSKUD

4.1. Indskuddet udgør 300 DKK per båd.

5. TIDSPLAN

5.1. Registrering:
Lørdag mellem kl. 08:00 og 10:30 på bureauet, som er i den sydlige del af restauranten.

5.2. Der er morgenmad mellem kl. 08:30 og 10:00, men der er ikke mulighed for at smøre madpakker.

5.3. Der sejles flest mulige sejladser, hver af en varighed på ca. 30 minutter.

5.4. Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet således:
Lørdag kl. 11:00 Varselsignal for efterfølgende sejlads samme dag afgives snarest muligt efter afslutning af foregående sejlads. Varselssignal lørdag afgives ikke senere kl. 16:00

5.5. Banen ligger 10 minutters sejlads fra havnen.

5.6. Præmieoverrækkelse finder sted lørdag ca. kl. 17.00.


6. SEJLADSBESTEMMELSER

6.1. Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen.

7. STED

7.1. Stævnet gennemføres fra Skovshoved Havn

7.2. Baneområdet er beliggende ud for Skovshoved Havn

8. BANERNE

8.1. Der sejles på en op/ned bane

9. STRAFSYSTEMER

9.1. Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

10. POINTGIVNING

10.1. Der anvendes lavpointsystem.

10.2. Stævnet regnes med i NSL iht. bestemmelserne på CB66.dk

11. LEDSAGEBÅDE

11.1. Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd.

12. PLACERING AF BÅDE

12.1. Bådtrailere skal placeres på de anviste pladser, syd for Skovshoved havn

13. BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

13.1. Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens forudgående skriftlige betingelser og godkendelse.

14. DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

14.1. Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

15. RADIOKOMMUNIKATION

15.1. Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

16. PRÆMIER

16.1. Der vil være præmier.

17. ANSVARSFRASKRIVNING

17.1. Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

18. FORSIKRING

18.1. Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5 mill.

19. YDERLIGERE INFORMATION

19.1. Yderligere information fås hos: Jan Schlüter (jan@skovshoved-sejlklub.dk eller tel: 2216 0723)

 
Tilmeldingsfrist
22.09.2017
Tidspunkt
23.09.2017 kl. 08.00 - 23.09.2017 kl. 23.00
Sted
Skovshoved
Sejlnummer:
Rorsmand:
Gast 1:
Gast 2:
Ønsker at deltage i noget om aftenen (antal):
Pris
300,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'