Forretningsbetingelser og Persondatapolitik for Skovshoved Sejlklub


Generelle oplysninger:

Klubbens juridiske navn: Skovshoved Sejlklub       

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 20666315

Officiel e-mail adresse: mail@skovshovedsejlklub.dk

Officiel web-adresse: www.skovshovedsejlklub.dk


Priser

Priserne på ydelser og medlemskaber tilbudt gennem Klubmodul indeholder ikke moms. Det vil fremgå tydeligt hvis moms måtte være tillagt en konkret ydelse.


Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:

- Tilmelding til kontingent  

- Arrangementer


sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet.

 

Skovshoved Sejlklub kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50.- og under.

 

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb

 

Betaling

I Klubmodul  kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort

Visa/Dankort

eDankort

Skovshoved Sejlklub 


Betaling sker forud. Vi anvender quickpay.dk som betalingsgateway til Dankort. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.


Betalingsvilkår

Det  er en forudsætning for medlemskabet af Skovshoved Sejlklub, at du  tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er  godkendt af Skovshoved Sejlklub og Nets.

 

I  forbindelse med din første betaling godkender du, at Skovshoved Sejlklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort,  indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Skovshoved Sejlklub.

 

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Skovshoved Sejlklub trækkes automatisk via dit betalingskort.


Du vil senest 5 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.


Skovshoved Sejlklub benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.


Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Skovshoved Sejlklub, men hos Quickpay.


Kvittering  for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.


Inden  betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender  Skovshoved Sejlklub påmindelse pr. mail herom, og du må herefter  foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det  nye Dankort, ved at logge ind i Skovshoved Sejlklub KLUBMODUL,  klik på "Dine tilmeldinger", og klik hér på "Ret Dankort info". Læg de  nye oplysninger ind. "Ret Dankort info" kommer først frem, når du har  modtaget dit nye Dankort.


Ved  spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en  ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på  Skovshoved Sejlklub KLUBMODUL, og som beskrevet ovenfor.


Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.


Cookies

I forbindelse med login på Klubmodul installeres en midlertidig cookie på din computer. Cookien indeholder bl.a. information om din loginstatus og sørger for at Klubmodul som selvbetjeningsplatform fungerer brugervenligt.

 

Forbehold

Skovshoved Sejlklub tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Skovshoved Sejlklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang  til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse,  hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking),  misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som  er uden for deres kontrol.


Ansvarsfraskrivelse

Skovshoved Sejlklub og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres  erstatningsansvarlig for anvendelsen af Skovshoved Sejlklub,  herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,- at et  hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.- at  Skovshoved Sejlklub. og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art  er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede,  sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.  Skovshoved Sejlklub og dets indholdsleverandører er således ikke  erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab,  mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens  aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en  annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte,  bedes ophøre med enhver anvendelse af Skovshoved Sejlklub ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Skovshoved Sejlklub  påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Skovshoved Sejlklub ydelser på Skovshoved Sejlklub

 
 

PERSONDATAPOLITIK

- gældende fra 17. maj 2018 -

 

Dataansvarlig

Skovshoved Sejlklub

Skovshoved Havn 7

2920 Charlottenlund

CVR: 20666315

Hvilke personoplysninger vi indsamler om dig som medlem af Skovshoved Sejlklub

Vi indsamler personoplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og stille de ydelser til rådighed for dig, som dit medlemskab giver adgang til. Vi indsamler også personoplysninger om dig når du deltager i arrangementer, såsom kapsejladser, også selvom du ikke er medlem af Skovshoved Sejlklub.

Vi tilstræber at indsamle og behandle så få data om dig som muligt for at kunne levere dig de ydelser som dit medlemskab eller arrangementsdeltagelse kræver.

Du skal være bevidst om hvornår du med dine aktiviteter i regi af Skovshoved Sejlklub bevæger dig ud i et offentligt rum. Det gør du eksempelvis hvis du stiller op til en kapsejlads, hvor dit navn, bådtype, klubtilknytninger, relationer til andre personer, og dine præstationer vil blive offentligt med henblik på at formidle resultater og information om kapsejladsen.

Når du er medlem af Skovshoved Sejlklub indsamler vi som mindste-oplysninger dit navn, adresse, email, telefonnummer, dine kvalifikationer (såsom fører, instruktør, fritsejlingsstatus mv.) og andre nødvendige informationer, samt din alder og tidspunkt for indmeldelse, deltagelse og/eller tidspunkt for oprettelse af brugerprofil i vores IT-systemer. Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af, og i forbindelse med, dit medlemskab hos os, eller ved deltagelse i et åbent arrangement der ikke kræver medlemskab. Din afgivelse af mindste-oplysningerne er et krav for at du kan være medlem af Skovshoved Sejlklub. Deltager du i et åbent arrangement der ikke kræver medlemskab vil der være behov for at indsamle og behandle yderligere information om dig som krav for deltagelse.

Er du aktiv i Skovshoved Sejlklub, eksempelvis ved at deltage i arrangementer, deltage i afdelingernes sejlaktiviteter, eller ved at deltage i kapsejladser arrangeret af Skovshoved Sejlklub, eller ved at du som medlem ønsker at føre klubbens stander på din båd, indsamler vi yderligere oplysninger om dig, eksempelvis information om aktivitetsniveau, deltagelsens art, interesse i eller ejerskab af bådtyper, billeder af dig, resultater, rang, klassemedlemskaber, dine forhold til gaster, skippere mv.

Da Skovshoved Sejlklub tilbyder familiemedlemskaber, samt at de fleste af vores aktiviteter er gruppeaktiviteter, kan det forekomme at vi indsamler personoplysninger om dig som person fra tredjemand.

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af dine og vores registreringer i vores IT-systemer indsamler vi for at kunne forfølge vores lovlige og oprigtige interesse i at orientere dig om vores tilbud og arrangementer som almennyttig forening, for at kunne tilpasse vores tilbud specifikt til dig, for at kunne orientere dig og vores omverden om sportslige resultater eller sociale arrangementer, samt for at kunne optimere vores IT-platforme og interne arbejdsrutiner.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at kunne pleje dig som medlem af Skovshoved Sejlklub, og din interesse i sejlsport. Vi bruger dem også til at forbedre eller forandre vores ydelser og tilbud, og til at kunne målrette vores budskaber til dig. Endelig bruger vi dine personoplysninger til at opfylde vores formålsparagraffer i vores love, samt alle øvrige krav fremsat af vores vedtægter.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil, dog bruger vi en række underleverandører til behandling af dine personoplysninger, fortrinsvis Klubmodul ApS, Azero ApS, Mindbody Inc., Nets Danmark A/S, Visma e-conomic a/s m.fl. der kan behandle dine data jf. vores instrukser.

Din eventuelle anvendelse af grupper og sider på Facebook, Instagram eller Twitter, der har tilknytning til eller kan opfattes som officielle kanaler for Skovshoved Sejlklub er ikke omfattet af denne persondatapolitik. Vi henviser til persondatapolitikken for hver tjeneste og opfordrer til din agtpågivenhed i forhold til vilkårene for disse tjenester. Skovshoved Sejlklub behandler ingen personoplysninger på basis af disse tjenester.

Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Skovshoved Sejlklub, skal du rette henvendelse til Sekretariatet på mail@skovshoved-sejlklub.dk.

Hvis du mener at der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på mail@skovshoved-sejlklub.dk. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Kontakt os på mail@skovshoved-sejlklub.dk. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke, omend en konsekvens heraf kan være at du ikke kan forblive medlem af Skovshoved Sejlklub. Tilbagekaldelse af samtykke er ikke en gyldig grund til refundering af allerede betalte kontingenter - der henvises til Skovshoved Sejlklubs Love for vilkår for udmeldelse og refundering.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål de blev indsamlet til afsluttes. Vi gemmer oplysninger om dig så længe du er medlem i Skovshoved Sejlklub. Har du deltaget i et åbent arrangement, der ikke kræver medlemskab, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen, alternativt i 2 år.

Dataportabilitet

Idet naturen i din relation til Skovshoved Sejlklub ikke er kommerciel, og da Skovshoved Sejlklub er en almennyttig forening, har vi valgt at begrænse de ressourcer vi stiller til rådighed for at tilbyde dig adgang til at få udleveret data fra Skovshoved Sejlklubs IT-systemer, med henblik på portabilitet af dine data til andre sejlklubber. Vi vil dog i forbindelse med din udmeldelse forsøge at imødegå et evt. ønske om dataeksport ved at eksportere den data der er dig vedkommende, i det omfang de relevante IT-systemer understøtter brugerspecifik dataeksport.

Ændring af vores persondatapolitik

Hvis væsentlige ændringer til denne persondatapolitik forekommer vil vi give dig besked på vores websites, som vi opfordrer dig til at besøge løbende.

Sidst revideret 17. maj 2018.